ثبت‌نام کارگاه آشنایی با کدهای کیهان‌شناسی CosmoMC و CAMB

* کمیته علمی کارگاه تعداد معدودی از افراد واجد شرایط را از بین ثبت‌نام‌کنندگان انتخاب خواهند کرد. پس از آن افراد تاییدشده باید ثبت‌نام خود را نهایی کرده تا بتوانند در کارگاه شرکت کنند. * در صورت نیاز به دریافت اطلاعات … ادامه خواندن ثبت‌نام کارگاه آشنایی با کدهای کیهان‌شناسی CosmoMC و CAMB